Voor professionals

Klinisch & kosten effectief

De URinControl-app is een effectieve zelfhulp tool bij de behandeling van urineverlies bij vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Aan de gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT) deden 262 vrouwen uit Noord-Nederland en 85 huisartsen mee. De helft van de vrouwen gebruikte de app en de helft kreeg zorg via de huisarts.

Na 4 en 12 maanden lieten vrouwen uit beide behandelgroepen een relevante en vergelijkbare verbetering van urineverlies zien. Tijdens interviews gaven vrouwen aan dat ze het een prettige en laagdrempelige manier van zorg vonden. Ook voelden ze zich erkent in het hebben van urineverlies.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de URinControl-behandeling kosten bespaart ten opzichte van standaard zorg, namelijk 160 euro per patiënt per jaar. De kosten worden met name bespaart op afspraken bij een bekkenfysiotherapeut en incontinentiematerialen.

Gebruiksgemak en verwachtingen patiënten en zorgverleners.

Naast effectiviteit en kosteneffectiviteit is de wens en het gebruiksgemak van patiënten ook belangrijk en de daarnaast de verwachtingen van zorgverleners. Ook dat is onderzocht en deze resultaten zijn gebruikt bij de update van de URinControl-behandeling.

Hoe werkt de app?

Hoe kunnen vrouwen meedoen?

Via deze website melden vrouwen zich aan. Zij maken een account aan, waarbij het 06-nummer nodig is voor de sms-verificatiecode en emailadres om de herinneringen voor de oefeningen te ontvangen.

Daarna kunnen zij via de app Gezondheidsmeter makkelijk de oefeningen volgen en een plasdagboek bijhouden.

Omdat Gezondheidsmeter óók een PGO is, is de app gratis voor gebruikers. De PGO component financiert de operationele beschikbaarheid.

U hoeft mensen dus alleen naar deze website te verwijzen.

U kunt ook een gratis professional account aanvragen. Daarmee kunt u de app gebruiken om patiënten te monitoren. Vraag account aan >>

Wat biedt de URinControl-behandeling?

Als een vrouw start leert zij eerst haar bekkenbodem kennen. Vervolgens volgt zij een oefenprogramma met blaastraining, bekkenbodemspieroefeningen, of beide, afhankelijk van haar type urineverlies. Verder krijgt ze algemene informatie en adviezen over urineverlies. De behandeling motiveert haar door middel van grafieken en beloningen en is online of via de app te volgen.

En de mannen?

Daar wordt óók een app voor ontwikkeld. Die is nog in onderzoek.

Kent u een man die hierin geïnteresseerd is? Aanmelden kan via deze website.